Persoonlijk

Exporteren
Klik hier als u de bestaande emailadressen wilt exporteren naar CSV formaat.
Importeren
Selecteer het bestand met de emailadressen die u wilt inlezen.
Deze mail adressen moeten in een txt-bestand (bijvoorbeeld gemaakt in Notepad) staan. Ieder
emailadres op een nieuwe regel.0) { echo "
Er zijn $aantal mailadressen ingelezen."; } ?>