Home Microsoft SQL Server DigiMailing Contact
    KeywordDe hype die AJAX heet

 

Sinds de start van internet is er gezocht naar naar asynchrone communicatie bij het weergeven van internet pagina's. Pas sinds de implementatie van het XMLHTTP JavaScript object is dit ook mogelijk en zo is AJAX  geboren. Zoals met zoveel internet hypes wordt ook de techniek achter AJAX vaak moeilijker uitgelegd dan de werkelijkheid is. De basis is simpel; Lees met behulp van de JavaScript functie de inhoud van een pagina ergens op het internet en verwerk deze in je website met JavaScript zonder dat je de pagina in zijn volledigheid refresed.

Het wijzigen van de inhoud van een layer was al niet moeilijk, dit is mogelijk met

document.getElementById('div_object_id').innerHTML = "Voorbeeld tekst";

Door gebruik te maken van XMLHTTP is het mogelijk om de inhoud van een bestand te lezen en deze door te geven. Hier een voorbeeld.

<script language='javascript'>
function getHTTPObject()
{
  if (window.ActiveXObject)
    return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    else if (window.XMLHttpRequest)
    return new XMLHttpRequest();
  else {
    alert("Your browser does not support AJAX.");
    return null;
  }
}

    httpObject = getHTTPObject();
    if (httpObject != null)
    {
      httpObject.open("GET", bestand, true);
      httpObject.onreadystatechange = function()
      {
        if (httpObject.readyState == 4 && httpObject.status == 200)
        {
          document.getElementById('div_object_id').innerHTML = httpObject.responseText;
        }
      };
      httpObject.send(null);
    }
</script>

Het checken van de statussen is belangrijk om te checken of de functie al klaar is met lezen. Dit zorgt dus eigenlijk voor de 'asynchroniteit'. Er zijn een aantal statussen mogelijk:

 • 200; (OK) Het opvragen van de pagina is gelukt
 • 201; (Created) Het opvragen van de pagina is gelukt en de inhoud is in een nieuwe resource opgeslagen
 • 202; (Accepted) Het opvragen van de pagina is geaccepteerd maar nog niet afgelopen
 • 203; (Non-Authoritative Information) Het opvragen van een deel van de pagina is gelukt
 • 204; (No Content) Het opvragen van de pagina is gelukt maar heeft geen inhoud
 • 205; (Reset Content) Het opvragen van de pagina is gelukt en de server is klaar om de variabelen te schonen
 • 206; (Partial Content)

ReadyState kent de waarde

 • 0 = uninitialized
 • 1 = loading
 • 2 = loaded
 • 3 = interactive
 • 4 = completeSyntax
Last revision
News

  Query a named instance
Sybase+ASE+silent+install
SQL 2008 R2
Deprecated procedures in SQL2008
Reporting Services item-level role definitions
Create all your missing indexes
Converting datetime field
Start MSSQL Server Profiler at time
Replicating MSSQL Server views
Exploring Microsoft Sharepoint
The OLE DB provider "SQLNCLI10" for linked server indicates.
Mobile solar charger
Oracle to SQL Server replication
Cannot insert the value NULL into column
Undocumented Microsoft SQL Server 2008
VMware
Zoekmachine optimalisatie
SQL Servers hidden objects
FckEditor
Flash in Ajax
De hype die AJAX heet
Barcode scannen
MySQL; Gratis, makkelijk en snel!
PHP
sIFR; de combinatie tussen HTML en Flash